Visita a  MARISTAER

Stazione Aeronavale Marina Militare  - 

 

-  Grottaglie  (TA)  -

 

16 aprile 2018

 

 

di  Vito POLIERI  e  Saverio RADOGNA

 

Westland Sikorsky SH 3 D "Sea King"

               

           

           

           

               

           

               

               

               

Agusta  A.106

               

               

               

           

               

           

               

               

           

McDonnell-Douglas  AV 8 B e TAV 8 B  "Harrier"

               

           

           

               

               

N H Industries  SH 90

               

               

           

               

           

               

           

           

           

           

               

               

           

               

               

               

Agusta Bell  A.B. 212

               

           

               

               

           

           

               

           

               

           

               

               

               

           

           

           

               

           

               

               

           

il Museo

           

               

               

           

               

               

           

               

           

           

 

GALLERIA